Menu
Wikimedia Commons, Nasa via publiek domein

Experts over... de ozonlaag

Gaat het gat in de ozonlaag ooit weer dichtgroeien?

Er zijn al veel maatregelen genomen om de afbraak van de ozonlaag te remmen. Onderzoekers hopen dat het gat in de ozonlaag bij de zuidpool door deze stappen uiteindelijk weer dicht zal groeien. Maar gaat dat wel zo makkelijk? Afgelopen zomer waarschuwden Britse atmosfeeronderzoekers in Nature Communications nog dat kortlevende chloorhoudende moleculen zoals dichloomethaan de ozonlaag meer afbreken dan we tot nu toe dachten. Zal het gat in de ozonlaag ooit nog dichtgroeien?

Johannes LelieveldHoogleraar Atmosferische Natuurkunde en Directeur - Max Planck Instituut voor Chemie

“Het ozongat boven de zuidpool gaat wel degelijk dicht, maar we moeten nog iets meer doen dan op dit moment gebeurd. De ozonlaag herstelt zich normaal gesproken vanzelf, maar een klein beetje chloor kan een heleboel ozon vernietigen, dus het regeneratieproces gaat heel langzaam. De chloor- en broomhoudende stoffen in de atmosfeer komen vrij door de UV-straling in de atmosfeer en ondergaan kettingreacties met zuurstof. Er vormen radicalen die dan de reactie aangaan met ozon. We moeten dus eerst zorgen dat de hoeveelheid chloor- en broomhoudende stoffen in de ozonlaag nog verder daalt.

Volgens de voorspelling sluit het ozongat weer rond 2060, maar de vraag is of dat gaat lukken. Stoffen zoals dichloormethaan leven een half jaar of korter in de atmosfeer maar richten ondertussen wel schade aan. Als het chloor eenmaal in de stratosfeer terechtkomt, kan het nog veel langer schadelijk blijven. Ik zie dat sommige concentraties van deze kortlevende chloorhoudende moleculen in de atmosfeer toenemen, dus dat kan nog wel eens voor meer vertraging zorgen. We weten helaas nog niet waarom de concentraties stijgen. Sommige mensen denken dat het uit China komt, maar dat kunnen metingen tot nu toe nog niet bevestigen. We moeten dringend onderzoeken waar die stoffen vandaan komen, dan kunnen we er vervolgens wat aan doen.”

Guus VeldersHoogleraar Luchtkwaliteit en Klimaatinteracties - Universiteit Utrecht

“We verwachten dat de ozonlaag uiteindelijk dicht gaat groeien, maar het duurt nog wel even. Vooral op de zuidpool herstelt het maar langzaam. Dit komt door de kou en de circulaire luchtstroom daar, de lucht blijft hangen en de chloor- en broommoleculen reageren volop met de ozon. De atmosfeer bevat sowieso nog veel chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK’s), want die stoffen hebben een levensduur van 50 tot 100 jaar. Maar we stoten ze nu in ieder geval niet meer uit, dat is een stap in de goede richting.

In de komende jaren gaan alle landen naast CFK’s ook HCFK’s verbieden. Die stoffen gebruikt de industrie veel voor koelingsapplicatie en ze tasten de ozonlaag flink aan. Daarnaast zijn er ook steeds meer kortlevende chloor- en broomverbindingen in de atmosfeer. Het lijkt me echter niet nodig om al die stoffen ook direct uit te bannen. Je moet afwegen wat de alternatieven zijn, anders kom je van de regen in de drup. Dat zie je nu ook een beetje met de hydrofluorkoolwaterstoffen. Die hebben geen effect op de ozonlaag, maar het blijken wel sterke broeikasgassen. Aan de andere kant: klimaatverandering zorgt er juist voor dat de ozonlaag op gematigde breedte zich sneller herstelt. Zijn stoffen die een klein beetje bijdragen aan de klimaatverandering dan per definitie slecht? Volgens mij moeten we vooral goed blijven monitoren hoe het met de ozonlaag gaat en of iedereen zich aan de afspraken houdt. Dan komen we in ieder geval niet voor verrassingen te staan.”

Jos de LaatSenior wetenschappelijk onderzoeker - KNMI

“Ik heb geen reden om aan te nemen dat het gat in de ozonlaag bij de zuidpool met de huidige regulering niet gaat dichten. Dit gat ontstond door de CFK’s in koelkasten en drijfgassen in spuitbussen, maar die reguleren we tegenwoordig steeds beter. We zien dat de concentraties CFK’s sinds 2000 gestaag dalen, dus die maatregelen lijken goed te werken. Uiteindelijk zullen die concentraties naar nul gaan. Volgens de laatste voorspellingen is het gat dan rond 2070 dicht. Alle signalen staan op groen, alles gedraagt zich zoals we verwachten. Nu is het een kwestie van wachten en alles in de gaten houden.

In deze voorspelling hebben we nu nog geen rekening gehouden met de kortlevende stoffen, want de regel was altijd dat stoffen die korter dan een jaar in de atmosfeer verblijven niet zo veel schade kunnen doen. Dat klopt in principe wel, maar zolang je maar voldoende stoffen in de atmosfeer pompt zie je uiteindelijk altijd wel effect op de ozonlaag. Toch hoeven we niet direct die kleine allemaal te verbieden. Het effect zal pas echt ernstig worden als de concentraties dichloormethaan zo hard blijft stijgen als in de afgelopen vijf jaar. Het is de vraag of dat echt zo’n vaart gaat lopen, zeker aangezien we nu serieus gaan kijken naar regulering van deze stoffen.”