Menu

Over CMC

Wat is het Chemie Media Centrum?
Het CMC is een onafhankelijk platform dat met accurate en juiste berichtgeving over chemie wil bijdragen aan een genuanceerde oordeelsvorming over chemie. Het doel van het CMC is om de Nederlandse chemische expertise vindbaar, zichtbaar en beschikbaar te maken. 

Voor wie is het Chemie Media Centrum?
Het CMC richt zich op journalisten, bloggers, vloggers, nieuwsgierige scholieren en eigenlijk iedere belangstellende die zich een genuanceerd oordeel wil vormen over zaken waarbij chemie een rol speelt.  

Wie zit er achter de website?
Het CMC-team bestaat uit redacteuren met een wetenschapscommunicatie-achtergrond. Zij monitoren de media en leggen actualiteiten waarbij chemie een rol speelt voor aan experts verbonden aan het CMC. Heb je zelf een vraag voor het Chemie Media Centrum? Laat het dan even weten via kncv@kncv.nl.

Expert worden?
Ben je een chemicus met verstand van zaken en kan je enthousiast vertellen over je vakgebied? Ben je bovendien bereid om vragen te beantwoorden en te reageren op ontwikkelingen binnen je vakgebied? Dan ben je van harte welkom om je aan te sluiten bij het CMC. 
Ken je een chemicus die hier helemaal geschikt voor is? Laat het ons weten. 

Financiering
Het Chemie Media Centrum is een onafhankelijk platform. De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) is de grondlegger van het CMC. Het financieringsmodel van het Chemie Media Centrum is ontworpen om als onafhankelijk platform geen specifieke belangen te behartigen, noch van wetenschappelijke instellingen, noch van bedrijfsleven, industrie en overheid. Het Centrum zoekt donaties van een breed scala aan organisaties en individuen die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen van het CMC. De financiers hebben geen invloed op het werk van het CMC in ruil voor hun financiële steun. Om het CMC hiertegen te beschermen, is er een maximum gesteld aan de omvang van de donatie die per donateur niet groter mag zijn dan 5% van de jaarlijkse begroting.