Menu

De onafhankelijke bron voor chemische feiten

Glyfosaat... wat vinden de experts?

In november 2017 heeft de Europese Commissie besloten dat het gebruik van glyfosaat nog vijf jaar lang wordt toegestaan. Boeren gebruiken dit middel als onkruidbestrijdingsmiddel. Een omstreden beslissing, want enkele lidstaten twijfelden aan de veiligheid van het stofje, noemen het mogelijk kankerverwekkend en zien mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Is glyfosaat echt zo gevaarlijk?

Lees verder

Citizen Science... wat vinden de experts?

Met behulp van citizen science achterhaalden onderzoekers in Amerika de structuur van een enzym waarmee het hiv-virus zich vermenigvuldigt en hebben astronomen wereldwijd hulp gekregen bij het vinden van supernova’s. Maar de chemie in Nederland lijkt deze manier van onderzoek doen niet veel toe te passen. Zouden chemici meer met citizen science moeten doen?

Lees verder

Fipronil... hoe zit het nou eigenlijk?

De afgelopen weken is Nederland in de greep van eieren. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) waarschuwde consumenten eind juli dat ze beter geen eieren konden eten omdat de gevaarlijke stof fipronil in sommige eieren terecht was gekomen. Sindsdien is er veel ophef over deze stof. Maar wat is fipronil eigenlijk?

Lees verder

De ozonlaag... wat vinden de experts?

Er zijn al veel maatregelen genomen om de afbraak van de ozonlaag te remmen. Onderzoekers hopen dat het gat in de ozonlaag bij de zuidpool door deze stappen uiteindelijk weer dicht zal groeien. Maar gaat dat wel zo makkelijk? Afgelopen zomer waarschuwden Britse atmosfeeronderzoekers in Nature Communications nog dat kortlevende chloorhoudende moleculen zoals dichloomethaan de ozonlaag meer afbreken dan we tot nu toe dachten. Zal het gat in de ozonlaag ooit nog dichtgroeien?

Lees verder

Chryseen... hoe zit het nou eigenlijk?

Op 28 juni 2017 brengt Primark het bericht naar buiten dat ze vier soorten slippers uit de schappen halen omdat er een te hoog gehalte van een 'chemische stof' in zit. Het blijkt te gaan om de polyaromatische koolwaterstof chryseen.

Lees verder

C8 en GenX... Hoe zit het nou eigenlijk?

In het voorjaar van 2016 raakte het bedrijf Chemours (voormalig DuPont) in Dordrecht in opspraak. Zij gebruikten C8 voor onder andere de productie van polytetrafluoroethyleen, beter bekend als Teflon, maar deze stof bleek niet veilig. Ook de vervangende stof, GenX, is nu erg omstreden. Wat zijn deze stoffen precies en zijn ze echt zo gevaarlijk?

Lees verder

Vleesvervangers... wat vinden de experts?

Door de groei van de wereldbevolking kan de productie van vlees over tientallen jaren nauwelijks meer aan de vraag voldoen. Dat is de verwachting. Ook uit milieuoogpunt is er veel te zeggen voor het minderen van vleesconsumptie. Bovendien is gevarieerd eten gezond. Onderzoekers en ook bedrijven zijn druk bezig om nieuwe vleesvervangers te ontwikkelen. Kunnen wetenschappers andere eiwitbronnen omtoveren tot smakelijke vleesachtige producten?

Lees verder

Kunstgraskorrels... Hoe zit het nou eigenlijk?

In 2016 ontstond er veel ophef over een uitzending van Zembla waarin gesuggereerd wordt dat het rubbergranulaat op kunstgrasvelden op de lange termijn wel eens voor gezondheidsproblemen zoals leukemie kunnen zorgen. Na de Zembla-aflevering lieten veel ouders hun kinderen niet meer op de velden spelen en stuurde minister Schippers meteen aan op extra onderzoek. De twijfels over de veiligheid van die korrels bleek enkele jaren eerder ook al te zijn ontstaan in andere landen zoals Amerika. Inmiddels zijn we alweer enkele maanden verder en is er veel nieuw onderzoek gedaan. Een overzicht van wat we tot nu toe weten.

Lees verder

Designerdrugs... hoe zit het nou eigenlijk?

Nieuwe psychoactieve middelen overspoelen Europa en zijn zeer populair in het feestcircuit. Deze roesmiddelen zijn vaak nog legaal en makkelijk online te bestellen onder fancy namen als Mindy of onschuldige woorden als badzout. Vandaar hun bijnaam legal highs. Over het effect en de toxiciteit van deze nieuwe psychoactieve stoffen is weinig bekend omdat ze niet getest zijn op veiligheid. Gebruik heeft een hoog gezondheidsrisico. Maar zodra een designerdrug wordt verboden, staan de nieuwe varianten klaar voor distributie. Is het dweilen met de kraan open?

Lees verder

CO2-opslag... Wat vinden de experts?

Wind- en zonne-energie zijn duurzame alternatieven voor fossiele brandstof en dragen bij aan de verminderen van de CO2-uitstoot. De verwachting is dat er in de toekomst steeds meer hernieuwbare duurzame elektriciteit beschikbaar komt.

Maar vaak als die duurzame energie beschikbaar is, heb je het niet nodig, of als je het nodig hebt, is het net niet beschikbaar. Daarom werken chemici en fysici aan allerlei technieken en processen om ongebruikte duurzame energie vast te leggen in chemische verbindingen die kunnen dienen als CO2-neutrale brandstof of grondstof voor materialen.
Lees verder