Menu

De onafhankelijke bron voor chemische feiten

Experts over... het antibioticatekort

De productie van antibiotica is bijna helemaal uit Europa verdwenen. Wat vinden experts van deze ontwikkeling?

Lees verder

Thorium... hoe zit het nou eigenlijk?

Thorium wordt genoemd als een alternatief voor uranium als grondstof voor kernenergie. Waarin verschillen deze grondstoffen precies?

Lees verder

Open Access... nieuwe meningen van experts

Wij schreven al eerder over open access en de meningen van chemici over het open acces publiceren van artikelen. Onlangs laaide deze discussie weer op door de bekendmaking van Plan S van verschillende Europese onderzoeksfinancierders waaronder NWO. De chemische wereld reageerde massaal op deze ontwikkeling.

Lees verder

Drugslabafval... hoe zit het nou eigenlijk?

Vaak worden drugslabs op den duur ontdekt en moet de politie alles weer opruimen. Wat komt daarbij kijken? Wat voor afval brengt zo’n lab voort? En wat is het effect op het milieu?

Lees verder

Oxybenzone... hoe zit het nou eigenlijk?

In de zomer van 2018 volgde de ene hittegolf op de andere, dus vlogen de flessen zonnebrand de winkels uit. Hoewel zonnebrand smeren een goede gewoonte is, blijken sommige UV-filters in deze crèmes mogelijk schadelijk voor mens en milieu. Met name oxybenzone ligt vaak onder vuur. Maar wat is dit eigenlijk voor stof en moeten we ons zorgen maken?

Lees verder

Zonnecellen... wat vinden de experts?

De laatste jaren is er veel gebeurd in de ontwikkeling van zonnecellen en bedenken onderzoekers de ene na de andere nieuwe soort zonnecel. De vraag blijft of deze nieuwe soorten de siliciumpanelen die nu bij veel mensen op het dak liggen kunnen vervangen. Of valt dat tegen?

Lees verder

Chroom-6... hoe zit het nou eigenlijk?

In juni 2018 bood Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser namens Defensie haar excuses aan omdat ze werknemers jarenlang met verf hebben laten werken die chroom-6 bevat. Een aantal jaar geleden kwam daar veel ophef over, omdat de stof schadelijk is voor de gezondheid. Maar waarom gebruikte het leger de verf en waarom is het schadelijk?

Lees verder

Fluoride... hoe zit het nou eigenlijk?

Voor veel mensen is tandpasta iets wat je dagelijks gebruikt, en meestal zit hier een vorm van fluoride in. Maar tandpasta zonder fluoride is ook in de omloop, want blijkbaar is niet iedereen het eens over de schadelijkheid van fluoride. Wat is fluoride, waarom zit het in tandpasta en is het schadelijk voor je?

Lees verder

Glyfosaat... wat vinden de experts?

In november 2017 heeft de Europese Commissie besloten dat het gebruik van glyfosaat nog vijf jaar lang wordt toegestaan. Boeren gebruiken dit middel als onkruidbestrijdingsmiddel. Een omstreden beslissing, want enkele lidstaten twijfelden aan de veiligheid van het stofje, noemen het mogelijk kankerverwekkend en zien mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Is glyfosaat echt zo gevaarlijk?

Lees verder

Citizen Science... wat vinden de experts?

Met behulp van citizen science achterhaalden onderzoekers in Amerika de structuur van een enzym waarmee het hiv-virus zich vermenigvuldigt en hebben astronomen wereldwijd hulp gekregen bij het vinden van supernova’s. Maar de chemie in Nederland lijkt deze manier van onderzoek doen niet veel toe te passen. Zouden chemici meer met citizen science moeten doen?

Lees verder

Fipronil... hoe zit het nou eigenlijk?

De afgelopen weken is Nederland in de greep van eieren. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) waarschuwde consumenten eind juli dat ze beter geen eieren konden eten omdat de gevaarlijke stof fipronil in sommige eieren terecht was gekomen. Sindsdien is er veel ophef over deze stof. Maar wat is fipronil eigenlijk?

Lees verder

De ozonlaag... wat vinden de experts?

Er zijn al veel maatregelen genomen om de afbraak van de ozonlaag te remmen. Onderzoekers hopen dat het gat in de ozonlaag bij de zuidpool door deze stappen uiteindelijk weer dicht zal groeien. Maar gaat dat wel zo makkelijk? Afgelopen zomer waarschuwden Britse atmosfeeronderzoekers in Nature Communications nog dat kortlevende chloorhoudende moleculen zoals dichloomethaan de ozonlaag meer afbreken dan we tot nu toe dachten. Zal het gat in de ozonlaag ooit nog dichtgroeien?

Lees verder

Chryseen... hoe zit het nou eigenlijk?

Op 28 juni 2017 brengt Primark het bericht naar buiten dat ze vier soorten slippers uit de schappen halen omdat er een te hoog gehalte van een 'chemische stof' in zit. Het blijkt te gaan om de polyaromatische koolwaterstof chryseen.

Lees verder

Kunstgraskorrels... Hoe zit het nou eigenlijk?

In 2016 ontstond er veel ophef over een uitzending van Zembla waarin gesuggereerd wordt dat het rubbergranulaat op kunstgrasvelden op de lange termijn wel eens voor gezondheidsproblemen zoals leukemie kunnen zorgen. Na de Zembla-aflevering lieten veel ouders hun kinderen niet meer op de velden spelen en stuurde minister Schippers meteen aan op extra onderzoek. De twijfels over de veiligheid van die korrels bleek enkele jaren eerder ook al te zijn ontstaan in andere landen zoals Amerika. Inmiddels zijn we alweer enkele maanden verder en is er veel nieuw onderzoek gedaan. Een overzicht van wat we tot nu toe weten.

Lees verder