Menu

Prof.dr. Loos, K.U.

Hoogleraar polymeerchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Katja Loos specialiseerde zich in organische chemie en polymeerchemie tijdens haar studie aan de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz en de Universiteit van Massachusetts in Amherst. Tijdens haar doctoraatsonderzoek aan de Universiteit van Bayreuth en de Universiteit van Rio Grande do Sul in Porto Alegre kwam ze in contact met het vakgebied van enzymatische polymerisaties. Na een postdoc aan de Polytechnische Universiteit van Brooklyn begon ze haar eigen onderzoeksgroep aan de Rijksuniversiteit Groningen. Katja Loos is een pionier in het veld van enzymatische polymerisatie, voornamelijk in de biokatalytische synthese van polysaccharides en polyamides en de synthese en zelf-assemblage van PVDF bevattende blok-copolymeren.

Expertises

  • Materialen
  • Polymeren
  • Soft matter