Menu

Prof.dr.ir. Peijnenburg, W.J.G.M.

Senior onderzoeker Milieurisico's van stoffen en producten bij het RIVM

Willie Peijnenburg is werkzaam als senior onderzoeker bij de afdeling Milieurisico’s van stoffen en producten van het RIVM. Daarnaast bijzonder hoogleraar bij het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden met als leerstoel “Milieutoxicologie en Biodiversiteit”, en visiting professor bij Dalian University of Technology in Dalian (China). Tevens coördinator van de Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM en projectleider van projecten op het gebied van de risicobeoordeling van ‘nieuwe stoffen’ zoals nanomaterialen. Heeft uitgebreide ervaring als gastspreker bij diverse cursussen en bijeenkomsten binnen en buiten Europa, supervisor van 10 AIOs, en co-organisator van conferenties betreffende gedrag en effecten van stoffen in het milieu. Tot op heden meer dan 180 manuscripten gepubliceerd in peer-reviewed tijdschiften, 11 publications in niet peer-reviewed tijdschriften en auteur van 17 boekhoofdstukken en 41 RIVM-rapporten.

Expertises

  • Ecotoxicologie
  • Milieurisico’s en ongevallen
  • Nanotechnologie