Menu

Dr.ir. Roex, E.W.M.

Senior adviseur waterkwaliteit bij Deltares

Dr. ir Erwin Roex is gepromoveerd ecotoxicoloog en momenteel als senior adviseur waterkwaliteit in dienst bij onderzoeksinstituut Deltares. Hiervoor heeft hij verschillende adviseursfuncties bij de rijksoverheid vervuld. Daardoor heeft hij een brede kennis van en 20 jaar ervaring met de risicobeoordeling van chemische stoffen voor het aquatisch milieu, met de laatste jaren de nadruk op bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, nanodeeltjes en microplastics. In zijn rol als projectleider Emisssieregistratie Water heeft hij ook een goed overzicht over de relevante bronnen en emissies van stoffen naar het milieu toe. Daarnaast adviseert hij waterbeheerders en de rijksoverheid op het gebied van effectieve monitoring van stoffen. Erwin Roex is sinds 2016 bestuurslid van de sectie Milieuchemie en Toxicologie van de KNCV.

Expertises

  • Plastics
  • Uitstoot