Menu

Dr. Coenders, F.G.M.

Docent lerarenopleiding aan de Universiteit Twente

Na mijn afstuderen als biochemicus ben ik in ’78 als docent in het voortgezet onderwijs gaan werken. Ik heb zowel op mavo, havo als vwo lesgegeven en daarnaast twee jaar op een vo-school in Mozambique. Van ’92 tot ’97 was ik verbonden aan de Universiteit van Swaziland in een groot nascholingsproject voor docenten uit natuurwetenschappelijke vakken en wiskunde. Heb hier veel leermaterialen ontwikkeld, zowel voor leerlingen als docenten, en nascholingsbijeenkomsten verzorgd. Vanaf ’98 ben ik werkzaam als vakdidacticus scheikunde aan de lerarenopleiding van de Universiteit Twente met taken zowel in de initiële opleiding, nascholing en onderzoek. Ik ben gepromoveerd op het thema professionalisering van scheikundedocenten, en in mijn huidige onderzoek ben ik nog steeds geïnteresseerd in docent professionalisering door middel van Docent Ontwikkel Teams (DOT), Lesson Study (LS), en in het leren van leerlingen. Ben landelijk actief bij de KNCV en in vakdidactische netwerken.

Expertises

  • Onderwijs
  • Didactiek