Menu

Drs. Drooge, J.H. van

Voorzitter NVON

Huib van Drooge is in 1976 afgestudeerd als biochemicus aan de Universiteit van Amsterdam. Direct na zijn studie begon hij als docent scheikunde aan het Zaanlands Lyceum te Zaandam, waar hij nog steeds (in deeltijd) werkt. Naast zijn ruim veertigjarig docentschap is hij dertig jaar schooldecaan geweest. Eind jaren tachtig was mede oprichter en eerste voorzitter van de KNCV werkgroep Chemmic, Chemie en Microcomputer. Hij richtte in 1993 de commissie Onderwijs van de KNCV op, waarvan tot 2014 lid is gebleven.

Hij is sterk betrokken geweest bij de vernieuwing van het scheikunde onderwijs als lid van alle syllabicommissies vanaf 2006 met tot slot de nieuwe syllabus van het nieuwe eindexamenprogramma van 2013. Daarnaast was hij 5 jaar lid van de vaststellingscommissie scheikunde H/V van het CvTE. Vanaf april 2013 is hij voorzitter van de NVON, Nederlandse Vereniging van het Onderwijs in de natuurwetenschappen, een onderwijsvakorganisatie en vakbond.

Expertises

  • Eindexamens
  • Onderwijs