Menu

Kleijn, E.H.M.H. de

Curriculumontwikkelaar bij SLO

Emiel de Kleijn heeft scheikunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkt sinds 2007 als curriculumontwikkelaar bij SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Hij was als projectleider mede verantwoordelijk voor de 'Nieuwe Scheikunde', het examenprogramma dat in schooljaar '13/'14 landelijk werd ingevoerd.

Daarvoor heeft hij 25 jaar gewerkt als natuur- en scheikundedocent in het voortgezet onderwijs en is hij aansluitingsco├Ârdinator vo-ho en beleidsmedewerker geweest aan het Onderwijsinstituut Moleculaire Wetenschappen van de RU.

Verder heeft hij enkele jaren gewerkt als vakdidacticus aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bij de lerarenopleiding. Vanaf 2000 is hij betrokken bij de scheikundeolympiade. Hij is een van de initiatiefnemers van de EUSO (European Union Science Olympiad) en IJSO (International Junior Science Olympiad) in Nederland. Hij is directeur van 14e IJSO die in Nederland wordt gehouden.

Expertises

  • Didactiek
  • Onderwijs