Menu

Prof.dr. Hummelen, J.C.

Hoogleraar Chemie van Moleculaire Materialen aan de Rijksuniversiteit Groningen

Prof. Dr. Kees (J.C.) Hummelen is werkzaam als hoogleraar Chemie van moleculaire materialen binnen het Stratingh Institute for Chemistry aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was de afgelopen vier jaar tevens wetenschappelijk directeur van dat instituut. Het onderzoek binnen zijn groep is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van nieuwe organische materialen voor toekomstige fotovoltaïsche zonnecellen. Hij is leider van de nationale FOM focusgroep ‘Next Generation Organic Photovoltaics”, waarin vijf RuG onderzoeksgroepen nauw samenwerken om tot nog betere zonneceltechnologieën te komen. Hij is medeoprichter en CEO van Solenne BV te Groningen.

Naast het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van zonne-energie is hij meer recent geïnteresseerd geraakt in de ontwikkeling van gemeenschappelijke decentrale duurzame elektriciteitsproductie door lokale burgers in coöperatief verband. Hij is initiatiefnemer van Zonnewal Oostwold en mede-oprichter van de bijbehorende EnergieCoöperatie Oostwold (ECO). Hummelen is een fervent voorstander van een snelle en ingrijpende omwenteling naar elektriciteitsproductie uit zonlicht, inclusief bijpassende netwerken, faciliterende regelgeving en de ontwikkeling van efficiënte opslagmogelijkheden. Hij ziet de energieprovincie Groningen als de plek bij uitstek om hier een voortrekkersrol in te vervullen.

Expertises

  • Moleculaire elektronica
  • Organische elektronica
  • Zonnecellen
  • Zonne-energie