Menu

Prof.dr. Griffioen, J.

Hoogleraar Waterkwaliteitsmanagement aan de Universiteit Utrecht

Jasper Griffioen is afgestudeerd als hydrogeoloog en heeft zich gespecialiseerd in milieugeochemie en -hydrogeologie. Hij is part-time hoogleraar Waterkwaliteitsbeheer bij UU en part-time expert bij TNO Geologische Dienst.

In de loop van de jaren heeft hij zijn onderzoekservaring verbreed richting geologie, bodemkunde, aquatische chemie en duurzaam bodem- en waterbeheer. Hij heeft zich bezig gehouden met diverse milieu en duurzaamheid gerelateerde onderwerpen: klassieke en natuurlijke bodem- en grondwaterverontreiniging, nutrienten-biogeochemie, warmte/koude-opslag, milieurisico's van schaliegaswinning en conventionele gaswinning, eindberging radioactief afval, drinkwaterwinning, geochemische karakterisatie water en bodem. Zijn onderzoek betreft zowel Nederlandse als buitenlandse studies, zoals Kenia, Bangladesh, Indonesie, Nepal, Iran, Oeganda, Noordwest-China, Italie, Brazilie.

Expertises

  • Bodemchemie
  • Geochemie
  • Milieuchemie
  • Water