Menu

Prof. dr. Rijn, C.J.M. van

Hoogleraar Nanotechnologie voor voeding en gezondheid aan de Wageningen University & Research

Cees van Rijn studeerde in 1982 af op vaste-stof fysica aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1989 aan de Universiteit Leiden. Hij werkte aan het ‘Megachip’ project bij Philips Eindhoven en kreeg expertise in semiconductor technologie. Van 1992 tot 2005 werkte hij aan de UTwente in het vakgebied transducer technologie. In 2004 verscheen zijn boek ‘Nano and Micro Engineered Membrane Technology’, over een breed spectrum aan membraanwetenschap en technologie. Van Rijn heeft al zeven spin-offs opgezet, waaronder Nanomi, Medspray en Vycap. Sinds 2007 werkt hij aan de oppervlaktechemie applicaties van microfuïdische apparaten aan de Wageningen Universiteit. Zijn recente werk ligt in het vakgebied van microfluïdische toepassingen voor atomisatie, emulsificatie en encapsulatie, maar ook het veld van bioconjugatie chemie en fysica voor medische applicaties.

Expertises

  • Nanotechnologie
  • Vaste-stof fysica